For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.06.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.06.2022 Examinarea preliminara 02.08.2022 Constituirea depozitului national reglementar 02.08.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2022 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2023 Eliberarea brevetului (Z) 21.05.2024 02.06.2027 Valabil pana la 02.06.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1656
(21)Numarul depozituluis 2022 0037
(22)Data depozitului2022.06.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETCU Igor, MD; MAŞNER Oleg, MD; SÎRBU Tamara, MD; STARCIUC Nicolaie, MD; CARAMAN Mariana, MD; DEMCENCO Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de creştere a tineretului de găini
(13)Codul documentului
Z, BOPI 07/2023
Y, BOPI 12/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01); A23K 10/10 (2016.01); A23K 10/16 (2016.01); A23K 50/75 (2016.01); A61K 35/66 (2015.01); A61K 36/062 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.12.31
(47)Data eliberării brevetului2023.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.06.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2022 0037