For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.06.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.07.2022 Examinarea preliminara 12.08.2022 Constituirea depozitului national reglementar 12.08.2022 Examinarea conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2023 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2023 Eliberarea brevetului (Z) 28.02.2024 22.06.2027 Valabil pana la 22.06.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1675
(21)Numarul depozituluis 2022 0040
(22)Data depozitului2022.06.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Eugenia, MD; POPOVICI Violina, MD; SIMINIUC Rodica, MD; MACARI Artur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a sosului funcţional din fructe de cătină albă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 10/2023
Y, BOPI 03/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 23/00 (2016.01); A23L 27/12 (2016.01); A23L 27/60 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.03.31
(47)Data eliberării brevetului2023.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.06.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/s 2022 0040