For comments, suggestions
Profile: VALICA Vladimir (Update: 01.07.2022)

Date cumulate

Cumulated data
Total of filed applications, of which for: 25

Patents

23

Short-term patents

2

Utility models

0
Titles of protection granted/issued, of which:

patents (BI)

18/18

short term patents (BISD)

2/2

utitity models (MU)

0/0
3
Applications in which inventor is applicant 3
Total of valid titles of protection 2 (BI:1 BISD:1 MU:0)
Invalid patents with the right of revalidation 0
Total titles of protection being valid more than 5 years 0
Average life of patent (years) 6.4
BI: 6.6
BISD: 5.0


AnulBrevete de invenţieTotal
199611
199711
199822
199922
200011
200155
200211
200511
201022
201234
201333
201911
202001
AnulBrevete de invenţieBrevete de invenţie de scurtă duratăModele de utilitate
1997100
1999100
2000100
2001300
2002400
2003200
2004100
2006100
2012100
2013010
2015200
2021110
Top IPC subclasses

Top IPC subclasses
Nr.SubclasăTotalDescrierea
1 A61K 73 Preparations for medical, dental, or toilet purposes
2 A61P 22 Specific therapeutic activity of chemical compounds or medicinal preparations
3 C07C 7 Acyclic or carbocyclic compounds
4 C07D 4 Heterocyclic compounds
5 C07J 3 steroids
6 G01N 2 Investigating or analysing materials by determining their chemical or physical properties
7 G01J 2 measurement of intensity, velocity, spectral content, polarisation, phase or pulse characteristics o
8 A61L 2 Methods or apparatus for sterilising materials or objects in general; disinfection, sterilisation, or deodorisation of air; chemical aspects of bandages, dressings, absorbent pads, or surgical articles; materials for bandages, dressings, absorbent pads, or surgical articles
9 B01D 1 Separation
10 A61B 1 Diagnosis; surgery; identification
11 C08B 1 polysaccharidesderivatives thereof
12 A23C 1 dairy products, e.g. milk, butter, cheesemilk or cheese substitutesmaking thereof
13 B82Y 1


Top IPC subgroups

Top IPC subgroups
Nr.SubgrupăTotal
1 A61P 31/04 6
2 A61K 31/05 4
3 A61K 31/122 3
4 A61P 1/16 3
5 C07C 46/10 3
6 C07J 71/00 3
7 A61K 31/56 2
8 A61K 31/47 2
9 A61K 31/525 2
10 A61K 31/585 2
11 A61K 31/7028 2
12 A61K 33/18 2
13 A61K 36/185 2
14 A61K 47/00 2
15 A61K 47/10 2
16 A61K 38/05 2
17 A61K 9/08 2
18 A61K 9/48 2
19 A61L 2/18 2
20 A61P 31/10 2


Cooperarea


Top-10 Inventors/Co-inventors (in the case of inventor profile)

Top-10 Inventors/Co-inventors (in the case of inventor profile)
Nr.NumeTotal
1 PARII Sergiu 6
2 CASIAN Ana 5
3 CASIAN Igor 5
4 UNCU Livia 4
5 RUSU Vasile 4
6 FILIPPOV Mihail 4
7 GHICAVÎI Victor 4
8 GAVRILUŢA Vadim 4
9 SPÂNU Constantin 4
10 ABABII Polina 3


Top patents cited by person

Top patents cited by person
Nr.ŢaraNumărTotal
1 MD 1471 2
2 MD 1051 1
3 MD 1972 1
4 MD 3972 1
5 WO 9102535 1
6 KR 20070119970 1
7 US 5955101 1
8 US 2007161943 1
9 RU 2431486 1
10 RU 2141837 1


Top patents cited by examiners(in Search Reports)

Top patents cited by examiners(in Search Reports)
Nr.NumărTotal
1 1875 15
2 567 6
3 1473 6
4 1194 5
5 2068 4
6 1471 2
7 1295 2
8 1779 2
9 4291 2
10 585 1


The most cited person patents(in Description)

The most cited person patents(in Description)
Nr.ŢaraNumărTotalAutocitări
1 MD 1471 2 2
2 MD 1875 2 0
3 MD 567 2 0
4 MD 1972 1 1
5 MD 1295 1 0


The most longeval person patents

The most longeval person patents
Nr.Număr brevetSolicitantInventatorTitularTitluValabil pînă laValabil (ani)
1 2068 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD; SPÎNU Constantin, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VALICA Vladimir, MD; MAGDEI Mihai, MD; CHINTEA Pavel, MD; POPOVICI Raisa, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; SPÂNU Igor, MD; CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Metodă de tratament al infecţiei cu Herpes simplex 10.07.2016 15
2 1875 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD; SPÎNU Constantin, MD; STOVBUN Sergiu, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; ANDRIUŢĂ Constantin, MD; DIATIŞIN Victor, MD; CHINTEA Pavel, MD; MAGDEI Mihai, MD; DIUG Eugen, MD; VALICA Vladimir, MD; SPÂNU Igor, MD; CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD; Metodă de tratament al hepatitei virale acute B 01.11.2009 10
3 1295 IVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD; VALICA Vladimir, MD; IVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD; VALICA Vladimir, MD; IVANOVA Raisa, MD; TATAROV Pavel, MD; VALICA Vladimir, MD; Procedeu de obţinere a preparatului antiseptic 20.11.2008 10
4 1194 INSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; VALICA Vladimir, MD; IVANOVA Raisa, MD; POPA Angela, MD; KRIMER Miron, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; Principiu activ al remediilor cu acţiune antimicotică pentru tratamentul candidomicozelor 27.10.2006 9
5 1473 CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD; SPÎNU Constantin, MD; GRUŞCO Tatiana, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VOROJBIT Valentina, MD; VALICA Vladimir, MD; CENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ, MD; Remediu antiherpetic 02.06.2006 8
6 1574 INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD; ŞEPELI Felix, MD; VALICA Vladimir, MD; TABAN Tatiana, MD; KRIMER Miron, MD; ŞEPELI Diana, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL NAŢIONAL DE FARMACIE, MD; Săruri de alchilamoniu ale acidului N,N1-malonil-bis-p-aminobenzoic, procedeu de obţinere şi utilizarea lor în calitate de remediu hipotensiv şi antiaritmic 04.06.2006 7
7 1471 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" S.R.L., MD; RUSU Vasile, MD; TIMCO Grigore, MD; CASIAN Igor, MD; CASIAN Ana, MD; CHEPTANARU Zinaida, MD; VALICA Vladimir, MD; GAVRILUŢA Vadim, MD; GHICAVÎI Victor, MD; PRISACARI Viorel, MD; ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-FRANCO-ROMÂNĂ "EUROFARM" SRL, MD; Remediu medicamentos antibacterian şi antimicotic 14.01.2006 6
8 4163 UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; MANIUC Mihail, MD; VALICA Vladimir, MD; PARII Sergiu, MD; ABABII Polina, MD; MOVILĂ Liviu, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; Preparat medica mentos sub formă de gel pentru profilaxia complicaţiilor postoperatorii 23.12.2016 6


Up
/inventions/Statsearch?name=VALICA%20Vladimir