For comments, suggestions
Profile: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (Update: 01.02.2023)

Date cumulate

Cumulated data
Total of filed applications, of which for: 795

Patents

733

Short-term patents

58

Utility models

4
Titles of protection granted/issued, of which:

patents (BI)

637/627

short term patents (BISD)

41/41

utitity models (MU)

4/4
Total of valid titles of protection 63 (BI:62 BISD:1 MU:0)
Invalid patents with the right of revalidation 13
Total titles of protection being valid more than 5 years 9
Average life of patent (years) 4.5
BI: 4.5
MU: 3.3
BISD: 5.0


AnulBrevete de invenţieTotal
199399
19943030
19952626
19962828
19973333
19981919
19992828
20001919
20013434
20022728
20032224
20043535
20053535
20064848
20074344
20083036
20091029
20103247
20112124
20122023
20131415
20141920
20152021
20162425
20171718
20182930
20192525
20201616
20211010
20221016
AnulBrevete de invenţieBrevete de invenţie de scurtă duratăModele de utilitate
1995900
19961400
19974300
19982800
19992800
20001800
20012200
20022600
20031501
20043302
20052800
20064200
20074100
20083701
20094210
201023180
20119120
20121520
20131910
20141120
20151210
20161820
20171500
20181710
20191210
20201700
20212100
20221000
2023200
Top IPC subclasses

Top IPC subclasses
Nr.SubclasăTotalDescrierea
1 C02F 421 Treatment of water, waste water, sewage, or sludge
2 C07C 252 Acyclic or carbocyclic compounds
3 A61K 249 Preparations for medical, dental, or toilet purposes
4 B01J 146 Chemical or physical processes, e.g. catalysis, colloid chemistry; their relevant apparatus
5 C25B 124 Electrolytic or electrophoretic processes for the production of compounds or non- metals; apparatus therefor
6 A61P 118 Specific therapeutic activity of chemical compounds or medicinal preparations
7 C07F 118 acyclic, carbocyclic, or heterocyclic compounds containing elements other than carbon, hydrogen, hal
8 C12N 107 Micro-organisms or enzymes; compositions thereof; propagating, preserving, or maintaining micro-organisms; mutation or genetic engineering; culture media
9 B01D 102 Separation
10 C01G 100 Compounds containing metals not covered by subclasses C01D or C01F
11 H01L 73 Semiconductor devices; electric solid state devices not otherwise provided for
12 A01N 57 Preservation of bodies of humans or animals or plants or parts thereof; biocides, e.g. as disinfectants, as pesticides or as herbicides; pest repellants or attractants; plant growth regulators
13 C01B 56 non-metallic elementscompounds thereof
14 C07D 55 Heterocyclic compounds
15 G01N 54 Investigating or analysing materials by determining their chemical or physical properties
16 C12P 40 fermentation or enzyme-using processes to synthesise a desired chemical compound or composition or t
17 C30B 38 single-crystal growthunidirectional solidification of eutectic material or unidirectional demixing o
18 G03G 36 Electrography; electrophotography; magnetography
19 C08F 36 macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
20 C23C 32 Coating metallic material; coating material with metallic material; surface treatment of metallic material by diffusion into the surface, by chemical conversion or substitution; coating by vacuum evaporation, by sputtering, by ion implantation or by chemical vapour deposition, in general


Top IPC subgroups

Top IPC subgroups
Nr.SubgrupăTotal
1 C07F 1/08 58
2 C12N 1/12 55
3 C07C 337/08 55
4 A61K 31/30 52
5 A61K 31/175 49
6 A61P 31/04 37
7 C02F 11/04 34
8 C02F 101/30 28
9 B09B 3/00 25
10 C02F 1/32 25
11 C02F 1/48 24
12 C12N 1/20 22
13 C25B 11/03 22
14 C07C 47/56 20
15 C02F 3/28 19
16 C02F 103/32 19
17 C12P 5/02 19
18 C02F 1/46 18
19 A61P 31/10 17
20 C01C 3/12 17


Cooperarea


Top-10 Inventors/Co-inventors (in the case of inventor profile)

Top-10 Inventors/Co-inventors (in the case of inventor profile)
Nr.NumeTotal
1 COVALIOV Victor 273
2 COVALIOVA Olga 270
3 DUCA Gheorghe 138
4 GULEA Aurelian 123
5 TAPCOV Victor 115
6 RUDIC Valeriu 94
7 UNGUREANU Dumitru 63
8 NENNO Vladimir 56
9 CRĂCIUN Alexandru 54
10 BULIMAGA Valentina 49


Top-10 foreign co-inventors

Top-10 foreign co-inventors
Nr.ŢaraNumeTotal
1 RU IVANOV Mihail 16
2 CA POIRIER Donald 14
3 RO SANDU Andrei Victor 12
4 RO NISTOR Ileana Denisa 10
5 RO SANDU Ioan Gabriel 9
6 RO CECAL Alexandru 8
7 CA AZZOUZ Abdelkrim 7
8 VN LIU Van Boi 7
9 RO URSU Alina 7
10 CA ASSAAD Elias 6


Top patents cited by person

Top patents cited by person
Nr.ŢaraNumărTotal
1 MD 2146 5
2 MD 923 5
3 MD 4621 4
4 MD 4402 4
5 MD 1622 4
6 MD 2942 4
7 MD 2794 4
8 MD 2795 4
9 MD 2386 4
10 MD 3928 4


Top patents cited by examiners(in Search Reports)

Top patents cited by examiners(in Search Reports)
Nr.NumărTotal
1 2386 23
2 4112 21
3 3158 17
4 2409 17
5 4108 16
6 4069 16
7 4194 15
8 2861 14
9 4127 14
10 4133 13


The most cited person patents(in Description)

The most cited person patents(in Description)
Nr.ŢaraNumărTotalAutocitări
1 MD 2146 5 5
2 MD 4621 4 4
3 MD 1981 4 3
4 MD 4402 4 4
5 MD 1622 4 4
6 MD 2794 4 4
7 MD 2795 4 4
8 MD 2386 4 3
9 MD 3928 4 2
10 MD 388 4 1


The most longeval person patents

The most longeval person patents
Nr.Număr brevetSolicitantInventatorTitularTitluValabil pînă laValabil (ani)
1 275 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; RUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; Tulpină a algei roşii marine Porphyridium cruentum CNM-AR 01- sursă de substanţe bioactive 30.12.2007 14
2 169 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; RUDIC Valeriu, MD; ŞALARU Vasile, MD; OBUH Petru , MD; RUDIC Valeriu, MD; Tulpina algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CALU - producător de biomasă 09.04.2005 11
3 1116 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; ZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; TODERAŞ Alexandru, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de sporire a rezistenţei biologice a peştilor la etapele timpurii de dezvoltare 16.10.2006 9
4 1016 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; ZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; TURIATCO Ion, UA; ZUBCOV Natalia, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de reproducere atrificială a chefalului pilengas 19.12.2006 9
5 1080 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; ZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; BILEŢCHI Lucia, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Metodă de determinare a stronţiului în hidrobionţi 19.12.2006 9
6 874 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; DANILIUC Serghei, MD; SUMAN Victor, MD; GREC Vasile, MD; BOGOMOLOV Nicolai, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Helioinstalaţie 29.12.2003 8
7 4191 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; PISOV Maria, MD; DJUR Svetlana, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de extragere a ficocianinei din biomasa algei Spirulina platensis 14.12.2018 7
8 4179 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD; GHICAVÎI Victor, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Compuşi coordinativi ai cuprului(II), care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Bacillus cereus 23.05.2017 6
9 4283 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; COVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; STIŢIUC Mihail, MD; NENNO Vladimir, MD; STURZA Rodica, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de tratare a distilatului alcoolic şi dispozitiv de realizare a acestuia 06.01.2018 6
10 4217 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; COVALIOV Victor, MD; BOBEICĂ Valentin, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; DUCA Gheorghe, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de obţinere anaerobă a biohidrogenului din deşeuri organice 23.01.2018 6


List of valid patents where the person is the first owner

List of valid patents where the person is the first owner
Nr.Număr brevetValabil pînă laValabil (ani)StatutulTitlu
1 4606 06.10.2022 5 Brevet valabil Procedee de tratare a seminţelor înainte de semănat
2 4636 12.10.2022 5 Brevet valabil [4-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxi-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamid-S][4-(2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(2-)-O,N,S]-nichel(II) monoetanolsolvat în calitate de antioxidant
3 4648 12.09.2023 5 Brevet valabil Utilizare a N -ciclohexil-2- [ 1-(piridin-2-il)etiliden ] hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării microorganismelor gram-pozitive şi fungilor Candida albicans
4 4581 06.10.2022 5 Brevet valabil Compus n itrat de 2 -{[(prop-2-en-1-ilcarbamotioil)hidrazino]metil}piridiniu cu proprietăţi de i nhibitor al prolifer ării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane
5 4469 03.11.2021 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Utilizarea di( µ- S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-[2-picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-)]cupru(II)} în calitate de antioxidant
6 4541 02.12.2021 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Tulpină de cianobacterie Anabaena variabilis fixatoare de azot în sol
7 4517 11.10.2021 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Procedeu de obţinere a monocristalelor de ZnO din faza gazoasă fără germene
8 4506 24.11.2021 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene pe ba ză de lignină grefată cu N ' -( 5- nitrofurfuriliden)izonicotinhidrazidă
9 4535 24.11.2021 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Procedeu de obţinere a diodei Schottky pe bază de ZnPc
10 4520 16.12.2021 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) N-(4-butoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetiliden)hidrazincarbotioamida în calitate de inhibitor al proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar
11 4568 23.12.2021 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Metodă holografică de studiere a produselor petroliere
12 4482 23.12.2021 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Procedeu de conjugare a alfa-glucanilor cu streptomicină
13 4544 15.03.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Tulpină de microalgă cianofită Nodularia harveyana - sursă de proteine, lipide şi glucide
14 4523 07.04.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Membrană a electrodului Cu 2+ - selectiv
15 4540 18.05.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Instalaţie de electroflotaţie pentru îngroşarea suspensiilor de microalge furajere
16 4527 02.06.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Utilizarea saliciliden-4-alil-S-metilizotiosemicarbazidaţilor de fier(III) şi cobalt(III) în calitate de antioxidanţi
17 4593 19.06.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Procedeu de cultivare a cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
18 4613 11.09.2022 5 Brevet valabil Etil-4-{2-[(piridin-2-ilmetiliden)hidrazinocarbotioil]amino}benzoat monohidrat care manifestă proprietăţi de inhibitor al proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane
19 4614 28.09.2022 5 Brevet valabil Dicloro- [N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc şi dicloro- [N-( 4 -metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc în calitate de inhibitori ai proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane
20 4554 18.10.2022 5 Brevet valabil Procedeu de majorare a eficienţei celulelor fotovoltaice pe baza p + InP-p - InP-n + CdS
21 4567 13.11.2022 5 Brevet valabil Tulpină de cianobacterie Calothrix marchica Lemm. - sursă de lipide
22 4674 16.01.2023 5 Brevet valabil Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
23 4594 16.02.2023 5 Brevet valabil Tulpină de cianobacterie Anabaena constricta (Szafer) Geitler CNMN-CB-20 - sursă de glucide
24 4642 16.02.2023 5 Brevet valabil Material polimeric cu activitate antimicrobiană faţă de Proteus vulgaris
25 4638 19.02.2023 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a heterojoncţiunii de volum pe bază de ftalocianină de z inc
26 4616 02.03.2023 5 Brevet valabil Tulpină de microalgă cianofită Calothrix gracilis F. E. Fritsch - sursă de glucide
27 4644 22.03.2023 5 Brevet valabil Ansamblu supramolecular (NMe 4 )(C 42 H 70 O 35 )[Mo 10 O 10 S 10 (OH) 11 (H 2 O) 4 ]·27H 2 O care manifestă activitate antioxidantă
28 4652 22.03.2023 5 Brevet valabil Complecşii sulfatului de cupru(II) cu 2-(2-hidroxibenziliden)-N-(metoxifenil)hidrazincarbotioamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de microorganismele gram-pozitive
29 4617 22.03.2023 5 Brevet valabil Tulpina de cianobacterie Nostoc halophilum Hansg . - sursă de proteine
30 4704 05.04.2023 5 Brevet valabil Procedee de obţinere a monocristalelor de ZnO cu suprafeţe diferite
31 4620 11.04.2023 5 Brevet valabil Utilizare a di( µ -S)-bis {(4-aminobenzensulfamid)-cloro-{N-[fenil-2-(piridin-2-ilmetiliden)hidrazin-1-carbotioamido ( 1-) ]}}cupru în calitate de inhibitor al proliferării celulelor cancerigene
32 4641 19.04.2023 5 Brevet valabil Supliment alimentar în hipotiroidie la şobolani
33 4661 19.04.2023 5 Brevet valabil Generator electrochimic de apă hidrogenată
34 4744 19.04.2023 5 Brevet valabil Instalaţie de obţinere a biogazului
35 4627 26.04.2023 5 Brevet valabil Tulpină de cianobacterie Anabaena spiroides f. minima (Nygaard.) Kossinsk. - sursă de pigmenţi ficobilinici
36 4667 14.06.2023 5 Brevet valabil Tetrakis{[µ 3 -2-(1-oxibutan-2-il)iminometil]-fenolato(2-)-O,N,O-O alc }-tetracupru(II) , care manifestă activitate antimicrobiană şi antimicotică
37 4621 28.06.2023 5 Brevet valabil Compuşi ai cuprului (II) cu 4-aliltiosemicarbazona 2-acetilpiridinei în calitate de inhibitori ai proliferării fungilor din specia Cryptococcus neoformans
38 4681 25.07.2023 5 Brevet valabil Instalaţie de rafinare electrolitică a stibiului
39 4734 22.08.2023 5 Brevet valabil Procedeu de ob ţ inere a ceramicii de ZnO cu rezistivitate înaltă ş i devia ţie stoichiometrică controlată
40 4671 24.09.2023 5 Brevet valabil Inhibitor de proliferare a micobacteriilor tuberculozei H 37 R V în baza nitratului de ( µ -eta n-1,2-diol-O,O ´ ) -bis {[N-(2,3-dimetilfenil)-2-(oxi-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(1-)]aquacupru(II)}
41 4675 18.10.2023 5 Brevet valabil Inhibitor al proliferării fungilor din specia Cryptococcus neoformans în baza hidratului de cloro- {[4 ¾ (2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3 - metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(1-)]-O,N,S}-{[4-(2,4 - dimetilfenil)-5- ( 2-hidroxi-3-metoxifenil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3 - tion]-S}cupru
42 4669 25.10.2023 5 Brevet valabil Tulpină de microalgă cianofită Nostoc punctiforme (K ützing) Hariot - surs ă de proteine
43 4686 15.12.2023 5 Brevet valabil Procedeu de creştere a structurii p + InP-p - InP-n + CdS pentru celule fotovoltaice
44 4694 23.01.2024 5 Brevet valabil Procedeu de ob ţ inere a stimulatorilor de cre ş tere a plantelor din cianobacterii
45 4766 30.05.2024 5 Brevet valabil Dispozitiv pentru arderea fără fum a combustibilului gazos cu conţinut redus de metan
46 4708 30.05.2024 5 Brevet valabil Bis(µ 2 -sulfido)-bis{[N-ciclohexil-N ' -(1-piridin-2-il)-etiliden]carbamohidrazontioato-(N,N,S)-oxomolibden} ses cv ihidrat care manifestă proprietăţi de inhibitor al proliferării fungilor levuriformi
47 1307 13.12.2022 5 Brevet valabil (scurta durata) Strat fotosensibil pe bază de polimer carbazolic
48 4662 04.12.2023 5 Brevet valabil Procedeu de tratare a seminţelor de grâu înainte de semănat
49 4698 15.02.2024 5 Brevet valabil Nitrat de caten ă -(µ-nitrato- O,O` - O ")-{metil- N -(prop-2-en-1-il)-2-[1-(piridin-2- il )etilide n] hidrazincarbimidotioat } cupru( II ) î n calitate de inhibitor al radicalilor s uperoxizi
50 4693 26.02.2024 5 Brevet valabil Procedeu de tratare a semin ţelor înainte de semănat
51 4717 05.04.2024 5 Brevet valabil Încărcătură flotantă pentru imobilizarea microflorei în bioreactor
52 4738 05.04.2024 5 Brevet valabil Instala ţ i e de decontaminare a toxi nelor organic e ş i bacteriilor din mediul acvatic
53 4711 22.04.2024 5 Brevet valabil Procedeu de funcţionalizare a chitosanului cu acid ascorbic
54 4707 20.06.2024 5 Brevet valabil [ N` -(3,5-dibromo-2-oxidobenziliden)- N -(prop-2-en-1-il) c arbamohidrazonotioato]piridincupru, care manifest ă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din speciile Bacillus cereus şi Bacillus subtilis
55 4767 08.07.2024 5 Brevet valabil Procedeu de ob ţ inere a biogazului
56 4772 12.07.2024 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a straturilor de p-GaN
57 4771 19.07.2024 5 Brevet valabil Metodă de înregistrare a imaginilor obiectelor cu intensitatea iluminării mai mică decât sensibilitatea minimă a camerei digitale monocrome
58 4755 25.09.2024 5 Brevet valabil Compuşii coordinativi ai cuprului cu 4-aliltiosemicarbazonele 3-(fenil)-1-(piridin-2-il)prop-2-en-1-onelor substituite în calitate de inhibitori ai radicalilor superoxizi
59 4722 15.10.2024 5 Brevet valabil Remediu antibacterian contra bacteriilor Staphylococcus aureus
60 4699 22.04.2024 5 Brevet valabil Procedeu de grefare a quercetinei la copolimer din chitosan cu anhidridă maleică
61 4749 19.12.2024 5 Brevet valabil Utilizarea compuşilor coordinativi ai sărurilor de cupru(II) cu 2-(2-hidroxibenziliden)- N -(prop-2-en-1-il)-hidrazincarbotioamida în calitate de inhibitori ai radicalilor superoxizi
62 4751 26.12.2024 5 Brevet valabil Biopreparat pentru tratarea anemiei în cazul diabetului zaharat la animale
63 4761 05.03.2025 5 Brevet valabil Utilizarea nitrato-[N-ciclohexil-N ' -(piridin-2-ilmetiliden)carbamohidrazontioato]cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii
64 4747 06.05.2025 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a copolimerului vinilcetoftalocianinei de zinc cu N-vinilpirolidonă
65 4799 25.05.2025 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a unui material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
66 4810 24.06.2025 5 Brevet valabil Utilizarea cloro- { N -prop-2-en-1-il- N `-[1-(piridin-2-il)etiliden]-carbamohidrazontioato}cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii
67 4775 23.10.2025 5 Brevet valabil Proced eu de deparazitare a nămolului de epurare a apelor uzate
68 4764 02.12.2025 5 Brevet valabil Compusul dibromo {metil-N-(prop-2-en-1-il)-2-[1-(piridin-2-il)-etiliden]hidrazincarbimidotioat-N,N,S}cupru , care inhibă proliferarea celulelor rabdomiosarcomului uman
69 4816 07.12.2025 5 Brevet valabil Procedeu şi instalaţie pentru prelevarea probelor de aer din atmosferă


Up
/inventions/Statsearch?name=UNIVERSITATEA%20DE%20STAT%20DIN%20MOLDOVA