For comments, suggestions
Profile: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (Update: 01.05.2024)

Date cumulate

Cumulated data
Total of filed applications, of which for: 818

Patents

745

Short-term patents

69

Utility models

4
Titles of protection granted/issued, of which:

patents (BI)

644/632

short term patents (BISD)

52/47

utitity models (MU)

4/4
Total of valid titles of protection 50 (BI:44 BISD:6 MU:0)
Invalid patents with the right of revalidation 23
Total titles of protection being valid more than 5 years 20
Average life of patent (years) 4.6
BI: 4.5
MU: 3.3
BISD: 5.0


AnulBrevete de invenţieTotal
199399
19943030
19952626
19962828
19973333
19981919
19992828
20001919
20013434
20022728
20032224
20043535
20053535
20064848
20074344
20083036
20091029
20103247
20112124
20122023
20131415
20141920
20152021
20162425
20171920
20182930
20192525
20201616
20211011
20221016
20231020
AnulBrevete de invenţieBrevete de invenţie de scurtă duratăModele de utilitate
1995900
19961400
19974300
19982800
19992800
20001800
20012200
20022600
20031501
20043302
20052800
20064200
20074100
20083701
20094210
201023180
20119120
20121520
20131910
20141120
20151210
20161820
20171500
20181810
20191310
20201700
20212100
20221000
2023520
2024040
Top IPC subclasses

Top IPC subclasses
Nr.SubclasăTotalDescrierea
1 C02F 423 Treatment of water, waste water, sewage, or sludge
2 A61K 266 Preparations for medical, dental, or toilet purposes
3 C07C 265 Acyclic or carbocyclic compounds
4 B01J 147 Chemical or physical processes, e.g. catalysis, colloid chemistry; their relevant apparatus
5 A61P 127 Specific therapeutic activity of chemical compounds or medicinal preparations
6 C07F 127 acyclic, carbocyclic, or heterocyclic compounds containing elements other than carbon, hydrogen, hal
7 C25B 124 Electrolytic or electrophoretic processes for the production of compounds or non- metals; apparatus therefor
8 C12N 108 Micro-organisms or enzymes; compositions thereof; propagating, preserving, or maintaining micro-organisms; mutation or genetic engineering; culture media
9 B01D 102 Separation
10 C01G 101 Compounds containing metals not covered by subclasses C01D or C01F
11 H01L 77 Semiconductor devices; electric solid state devices not otherwise provided for
12 C07D 64 Heterocyclic compounds
13 A01N 58 Preservation of bodies of humans or animals or plants or parts thereof; biocides, e.g. as disinfectants, as pesticides or as herbicides; pest repellants or attractants; plant growth regulators
14 C01B 57 non-metallic elementscompounds thereof
15 G01N 57 Investigating or analysing materials by determining their chemical or physical properties
16 G03G 42 Electrography; electrophotography; magnetography
17 C12P 40 fermentation or enzyme-using processes to synthesise a desired chemical compound or composition or t
18 C30B 37 single-crystal growthunidirectional solidification of eutectic material or unidirectional demixing o
19 C08F 34 macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
20 C25D 32 processes for the electrolytic or electrophoretic production of coatingselectroformingjoining workpi


Top IPC subgroups

Top IPC subgroups
Nr.SubgrupăTotal
1 C07F 1/08 59
2 C07C 337/08 57
3 C12N 1/12 55
4 A61K 31/30 53
5 A61K 31/175 53
6 A61P 31/04 37
7 C02F 11/04 34
8 C02F 101/30 28
9 C02F 1/32 26
10 B09B 3/00 25
11 C02F 1/48 24
12 C12N 1/20 22
13 C25B 11/03 22
14 A61P 31/10 20
15 C07C 47/56 20
16 C02F 3/28 19
17 C02F 103/32 19
18 C12P 5/02 19
19 C02F 1/46 18
20 A61P 35/02 17


Cooperarea


Top-10 Inventors/Co-inventors (in the case of inventor profile)

Top-10 Inventors/Co-inventors (in the case of inventor profile)
Nr.NumeTotal
1 COVALIOV Victor 273
2 COVALIOVA Olga 270
3 DUCA Gheorghe 138
4 GULEA Aurelian 126
5 TAPCOV Victor 118
6 RUDIC Valeriu 94
7 UNGUREANU Dumitru 63
8 NENNO Vladimir 56
9 CRĂCIUN Alexandru 54
10 BULIMAGA Valentina 49


Top-10 foreign co-inventors

Top-10 foreign co-inventors
Nr.ŢaraNumeTotal
1 RU IVANOV Mihail 16
2 CA POIRIER Donald 16
3 RO SANDU Andrei Victor 12
4 RO NISTOR Ileana Denisa 10
5 RO SANDU Ioan Gabriel 9
6 RO CECAL Alexandru 8
7 CA AZZOUZ Abdelkrim 7
8 VN LIU Van Boi 7
9 RO URSU Alina 7
10 CA ASSAAD Elias 6


Top patents cited by person

Top patents cited by person
Nr.ŢaraNumărTotal
1 MD 2146 5
2 MD 923 5
3 MD 4621 5
4 MD 4402 4
5 MD 1622 4
6 MD 2942 4
7 MD 2794 4
8 MD 2795 4
9 MD 2386 4
10 MD 3928 4


Top patents cited by examiners(in Search Reports)

Top patents cited by examiners(in Search Reports)
Nr.NumărTotal
1 2386 23
2 4112 22
3 3158 17
4 2409 17
5 4194 17
6 4108 16
7 4069 16
8 2861 14
9 4127 14
10 4133 13


The most cited person patents(in Description)

The most cited person patents(in Description)
Nr.ŢaraNumărTotalAutocitări
1 MD 4621 5 5
2 MD 2146 5 5
3 MD 1981 4 3
4 MD 4402 4 4
5 MD 1622 4 4
6 MD 2794 4 4
7 MD 2795 4 4
8 MD 2386 4 3
9 MD 3928 4 2
10 MD 388 4 1


The most longeval person patents

The most longeval person patents
Nr.Număr brevetSolicitantInventatorTitularTitluValabil pînă laValabil (ani)
1 275 INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; RUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD; CEPOI Liliana, MD; Tulpină a algei roşii marine Porphyridium cruentum CNM-AR 01- sursă de substanţe bioactive 30.12.2007 14
2 169 INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; RUDIC Valeriu, MD; ŞALARU Vasile, MD; OBUH Petru , MD; RUDIC Valeriu, MD; Tulpina algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CALU - producător de biomasă 09.04.2005 11
3 1116 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; ZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; TODERAŞ Alexandru, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de sporire a rezistenţei biologice a peştilor la etapele timpurii de dezvoltare 16.10.2006 9
4 1016 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; ZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; TURIATCO Ion, UA; ZUBCOV Natalia, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de reproducere atrificială a chefalului pilengas 19.12.2006 9
5 1080 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; ZUBCOV Elena, MD; TODERAŞ Lidia, MD; ZUBCOV Natalia, MD; BILEŢCHI Lucia, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Metodă de determinare a stronţiului în hidrobionţi 19.12.2006 9
6 874 UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; DANILIUC Serghei, MD; SUMAN Victor, MD; GREC Vasile, MD; BOGOMOLOV Nicolai, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Helioinstalaţie   29.12.2003 8
7 4560 INSTITUTUL DE ZOOLOGIE, MD; MOLDOVAN Anna, MD; MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY Natalia, MD; TODERAŞ Ion, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Tulpină de fungi Beauveria bassiana în calitate de  bioinsecticid pentru combaterea coleopterelor curculionide 23.05.2025 8
8 4191 INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; BULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; PISOV Maria, MD; DJUR Svetlana, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de extragere a ficocianinei din biomasa algei Spirulina platensis 14.12.2018 7
9 4179 INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD; GHICAVÎI Victor, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Compuşi coordinativi ai cuprului(II), care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Bacillus cereus 23.05.2017 6
10 4283 INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; COVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; STIŢIUC Mihail, MD; NENNO Vladimir, MD; STURZA Rodica, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; Procedeu de tratare a distilatului alcoolic şi dispozitiv de realizare a acestuia 06.01.2018 6


List of valid patents where the person is the first owner

List of valid patents where the person is the first owner
Nr.Număr brevetValabil pînă laValabil (ani)StatutulTitlu
1 4560 23.05.2025 8 Brevet valabil Tulpină de fungi Beauveria bassiana în calitate de  bioinsecticid pentru combaterea coleopterelor curculionide
2 4669 25.10.2024 6 Brevet valabil Tulpină de microalgă cianofită Nostoc punctiforme (Kützing) Hariot - sursă de proteine  
3 4617 22.03.2024 6 Brevet valabil Tulpina de cianobacterie Nostoc halophilum Hansg. - sursă de proteine
4 4704 05.04.2024 6 Brevet valabil Procedee de obţinere a monocristalelor de ZnO cu suprafeţe diferite
5 4606 06.10.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Procedee de tratare a seminţelor înainte de semănat
6 4636 12.10.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) [4-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxi-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamid-S][4-(2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(2-)-O,N,S]-nichel(II) monoetanolsolvat în calitate de antioxidant  
7 4648 12.09.2023 5 Brevet valabil Utilizare a N-ciclohexil-2-[1-(piridin-2-il)etiliden]hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării microorganismelor gram-pozitive şi fungilor Candida albicans
8 4671 24.09.2023 5 Brevet valabil Inhibitor de proliferare a micobacteriilor tuberculozei H37RV în baza nitratului de (µ-etan-1,2-diol-O,O´)-bis{[N-(2,3-dimetilfenil)-2-(oxi-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(1-)]aquacupru(II)}  
9 4675 18.10.2023 5 Brevet valabil Inhibitor al proliferării fungilor din specia Cryptococcus neoformans în baza hidratului de cloro-{[4¾(2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(1-)]-O,N,S}-{[4-(2,4-dimetilfenil)-5-(2-hidroxi-3-metoxifenil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tion]-S}cupru  
10 4686 15.12.2023 5 Brevet valabil Procedeu de creştere a structurii p+InP-p-InP-n+CdS pentru celule fotovoltaice
11 4694 23.01.2024 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a stimulatorilor de creştere a plantelor din cianobacterii
12 4581 06.10.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Compus  nitrat de 2-{[(prop-2-en-1-ilcarbamotioil)hidrazino]metil}piridiniu cu proprietăţi de inhibitor al proliferării  celulelor HL-60 ale leucemiei  mieloide umane  
13 4613 11.09.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Etil-4-{2-[(piridin-2-ilmetiliden)hidrazinocarbotioil]amino}benzoat monohidrat care manifestă proprietăţi de inhibitor al proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane
14 4614 28.09.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Dicloro-[N-(3-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc şi dicloro-[N-(4-metoxifenil)-2-(piridin-2-ilmetilen)-hidrazincarbotioamid]zinc în calitate de inhibitori ai proliferării celulelor HL-60 ale leucemiei mieloide umane
15 4554 18.10.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Procedeu de majorare a eficienţei celulelor fotovoltaice pe baza p+InP-p-InP-n+CdS
16 4567 13.11.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Tulpină de cianobacterie Calothrix marchica Lemm. - sursă de lipide
17 4674 16.01.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
18 4594 16.02.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Tulpină de cianobacterie Anabaena constricta (Szafer) Geitler  CNMN-CB-20 - sursă de glucide
19 4642 16.02.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Material polimeric cu activitate antimicrobiană faţă de Proteus vulgaris
20 4638 19.02.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Procedeu de obţinere a heterojoncţiunii de volum pe bază de ftalocianină de zinc
21 4616 02.03.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Tulpină de microalgă cianofită Calothrix gracilis F. E. Fritsch - sursă de glucide  
22 4644 22.03.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Ansamblu supramolecular (NMe4)(C42H70O35)[Mo10O10S10(OH)11(H2O)4]·27H2O care manifestă activitate antioxidantă  
23 4652 22.03.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Complecşii sulfatului de cupru(II) cu 2-(2-hidroxibenziliden)-N-(metoxifenil)hidrazincarbotioamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de microorganismele gram-pozitive  
24 4620 11.04.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Utilizare a di(µ-S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-{N-[fenil-2-(piridin-2-ilmetiliden)hidrazin-1-carbotioamido(1-)]}}cupru în calitate de inhibitor al proliferării  celulelor  cancerigene  
25 4641 19.04.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Supliment alimentar în hipotiroidie la şobolani
26 4661 19.04.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Generator electrochimic de apă hidrogenată
27 4744 19.04.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Instalaţie de obţinere a biogazului
28 4627 26.04.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Tulpină de cianobacterie Anabaena spiroides f. minima (Nygaard.) Kossinsk. - sursă de pigmenţi ficobilinici
29 4667 14.06.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Tetrakis{[µ3-2-(1-oxibutan-2-il)iminometil]-fenolato(2-)-O,N,O-Oalc}-tetracupru(II), care manifestă activitate antimicrobiană şi antimicotică
30 4621 28.06.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Compuşi ai cuprului (II) cu 4-aliltiosemicarbazona 2-acetilpiridinei în calitate de inhibitori ai proliferării fungilor din specia Cryptococcus neoformans  
31 4681 25.07.2023 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Instalaţie de rafinare electrolitică a stibiului
32 4734 22.08.2023 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a ceramicii de ZnO cu rezistivitate înaltă şi deviaţie stoichiometrică controlată
33 4662 04.12.2023 5 Brevet valabil Procedeu de tratare a seminţelor de grâu înainte de semănat
34 4698 15.02.2024 5 Brevet valabil Nitrat de catenă-(µ-nitrato-O,O`-O")-{metil-N-(prop-2-en-1-il)-2-[1-(piridin-2-il)etiliden]hidrazincarbimidotioat}cupru(II) în calitate de inhibitor al radicalilor superoxizi
35 4693 26.02.2024 5 Brevet valabil Procedeu de tratare a seminţelor înainte de semănat
36 4717 05.04.2024 5 Brevet valabil Încărcătură flotantă pentru imobilizarea microflorei în bioreactor
37 4738 05.04.2024 5 Brevet valabil Instalaţie de decontaminare a toxinelor organice şi bacteriilor din mediul acvatic
38 4711 22.04.2024 5 Brevet valabil Procedeu de funcţionalizare a chitosanului cu acid ascorbic
39 4597 30.08.2022 5 Brevet nevalabil (în perioada de grație) Compus coordinativ polimeric al cadmiului (II) cu acidul 2-hidroxi-5-[[4-[(2-piridinilamino)sulfonil]fenil]azo]benzoic şi 1,2-bis(4-piridin)etan care manifestă activitate luminescentă
40 4766 30.05.2024 5 Brevet valabil Dispozitiv pentru arderea fără fum a combustibilului gazos cu conţinut redus de metan
41 4708 30.05.2024 5 Brevet valabil Bis(µ2-sulfido)-bis{[N-ciclohexil-N'-(1-piridin-2-il)-etiliden]carbamohidrazontioato-(N,N,S)-oxomolibden} sescvihidrat care manifestă proprietăţi de inhibitor al proliferării fungilor levuriformi
42 4707 20.06.2024 5 Brevet valabil [N`-(3,5-dibromo-2-oxidobenziliden)-N-(prop-2-en-1-il)carbamohidrazonotioato]piridincupru, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din speciile Bacillus cereus şi Bacillus subtilis
43 4767 08.07.2024 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a biogazului
44 4772 12.07.2024 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a straturilor de p-GaN
45 4771 19.07.2024 5 Brevet valabil Metodă de înregistrare a imaginilor obiectelor cu intensitatea iluminării mai mică decât sensibilitatea minimă a camerei digitale monocrome
46 4755 25.09.2024 5 Brevet valabil Compuşii coordinativi ai cuprului cu 4-aliltiosemicarbazonele 3-(fenil)-1-(piridin-2-il)prop-2-en-1-onelor substituite în calitate de inhibitori ai radicalilor superoxizi
47 4722 15.10.2024 5 Brevet valabil Remediu antibacterian contra bacteriilor Staphylococcus aureus
48 4699 22.04.2024 5 Brevet valabil Procedeu de grefare a quercetinei la copolimer din chitosan cu anhidridă maleică
49 4749 19.12.2024 5 Brevet valabil Utilizarea compuşilor coordinativi ai sărurilor de cupru(II) cu 2-(2-hidroxibenziliden)-N-(prop-2-en-1-il)-hidrazincarbotioamida în calitate de inhibitori ai radicalilor superoxizi
50 4751 26.12.2024 5 Brevet valabil Biopreparat pentru tratarea anemiei în cazul diabetului zaharat la animale
51 4761 05.03.2025 5 Brevet valabil Utilizarea nitrato-[N-ciclohexil-N'-(piridin-2-ilmetiliden)carbamohidrazontioato]cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii
52 4747 06.05.2025 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a copolimerului vinilcetoftalocianinei de zinc cu N-vinilpirolidonă
53 4799 25.05.2025 5 Brevet valabil Procedeu de obţinere a unui material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
54 4810 24.06.2025 5 Brevet valabil Utilizarea cloro-{N-prop-2-en-1-il-N`-[1-(piridin-2-il)etiliden]-carbamohidrazontioato}cupru în calitate de inhibitor al proliferării bacteriilor din specia Acinetobacter baumannii
55 4775 23.10.2025 5 Brevet valabil Procedeu de deparazitare a nămolului de epurare a apelor uzate
56 4764 02.12.2025 5 Brevet valabil Compusul dibromo{metil-N-(prop-2-en-1-il)-2-[1-(piridin-2-il)-etiliden]hidrazincarbimidotioat-N,N,S}cupru, care inhibă proliferarea celulelor rabdomiosarcomului uman
57 4816 07.12.2025 5 Brevet valabil Procedeu şi instalaţie pentru prelevarea probelor de aer din atmosferă
58 4832 29.03.2026 5 Brevet valabil Nitratul de bis{[(ciclohexilamino)fenil(piridin-2-il)metilidenhidrazono]metansulfinato-N,N',S}fier(III), care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Bacillus cereus
59 4822 31.05.2026 5 Brevet valabil Procedeu de tratare a mentei
60 4842 27.09.2026 5 Brevet valabil Nitrato-{N-(prop-2-en-1-il)-N'-[1-(piridin-2-il)-etiliden]carbamohidrazontioato}cupru, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Streptococcus pneumoniae
61 1706 12.01.2027 5 Brevet valabil (scurta durata) Dispozitiv şi procedeu de colectare a particulelor solide de poluanţi din aer
62 1678 13.04.2027 5 Brevet valabil (scurta durata) Procedeu de obţinere a ceramicii de ZnO:Al la temperaturi scăzute
63 1709 10.06.2027 5 Brevet valabil (scurta durata) Purtător pentru înregistrarea imaginilor în raze X sau în regiunea vizibilă a spectrului
64 1633 22.07.2026 5 Brevet valabil (scurta durata) Procedeu de protecţie a oţelului de coroziune în apă
65 1710 20.02.2028 5 Brevet valabil (scurta durata) Dispozitiv pentru atragerea şi acumularea entomofagilor de genul Chrysopa


Up
/inventions/Statsearch?name=UNIVERSITATEA%20DE%20STAT%20DIN%20MOLDOVA